Sharing Skåne

Med Sharing Skåne ville Region Skåne göra det lite enklare och roligare att föra berättelsen om Skåne vidare ut i världen. Studio E fick i uppdrag att fotografera olika skånska inspiratörer. Med bild och text har man sedan skapat en hemsida med olika reportage som de arbetande inom regionen fritt kan använda som underlag för att marknadsföra regionen.