Anders och Teddy packade kameror och stativ och gav sig iväg för att dokumentera NCC:s spektakulära tunnelprojekt i Helsingborg. De har byggt en gång- och cykeltunnel bredvid befintlig bilväg för att minimera tiden som bilvägen behöver stängas av. När tunneln nu var färdigbyggd schaktade man undan ett hål i bilvägen för att sedan kunna skjuta in tunneln på plats.

_75A1346_75A1358_75A1302
panorama