MECA – en aktör på möjligheternas marknad

MECA förser professionella bilverkstäder och partners med ett anpassat produktsortiment. Det vill de vara tydliga med och därför är de marknadsledande inom visuell kommunikation. Deras bildmanér har uppnåtts med gemensamt framtagna guidelines mellan Studio E och MECA. Uppdragen har varit många och allt från mindre beställningar till större produktioner har producerats genom åren.

Vi har varit starkt involverade i löpande produktioner där bildmanér skapats för att stärka MECA som varumärke och få dem att tänka långsiktigt i sin bildproduktion. Manéret bygger på att betraktaren ska få en känsla av att man befinner sig i MECAs värld. Den blå signalfärgen finns med i våra produktioner till MECA då den är starkt knuten till deras identitet.

Vi har bred erfarenhet av sådana produktioner och kan smidigt jobba som partner till det företag som tar steget att presentera sina marknadsplaner för Studio E och sedan tillsammans med oss verkställa dem.