What you want is what you get. Blir du inspirerad av något kan vi skapa något liknande till er, annars kommer vi gärna med egna förslag. Själv har vi valt att paketera våra uppdrag på ett sätt som visar hur vi tänker när vi föreslår manér och koncept till våra kunder. Först tänker vi ut vad vi vill visa, sedan hur vi vill visa det. Vidare planerar vi produktionen att flödet blir så effektivt som möjligt. Slutligen fuskar vi, animerar och paketerar filmen i lämpliga längder och format. I samband med denna produktionen tog vi porträttbilder och gruppbilder mot samma fond så att även detta går hand i hand.