Tummen upp, kör igång!

 Produktioner som friktionslöst glider fram göder skaparglädjen och öppnar för nya idéer. Missförstånd kan hända när vi har olika visioner och bilder på hur slutproduktionen ska bli. 

Det är underbart att vi alla är och tänker olika. Men om vi pratar äpple och kunden hör päron (eller vice versa) blir det missförstånd. För att undvika fruktlösa tveksamheter har vi förfinat korrekturflödet i produktionerna. Vet man vad som är överenskommet och håller sig till det, kommer idén formas snabbare och priserna bli lägre, eftersom felmarginalerna minskar.

>>Tvåstegs-korrekturen skapar snabbt en god bild av de visuella och berättande delarna i produktionen>>

 

Första korrekturet.  När vi kommit fram till en ide tillsammans med kunden skapas en skiss, storyboard, moodboard, treatment, skiss eller synopsis. Här stämmer vi av story och idé så kunden kan avgöra om det var så de tänkt sig eller om vi ska lägga till eller ta bort något.

Andra korrekturet. Nu har vi tagit emot feedback för produktionen. Viktigt är att vi får ALL feedback innan vi fortsätter arbetet på nytt. Flest synpunkter får vi på saker som ännu inte funnits, som formspråk på illustrationer eller rörelser i animationer. Sedan justerar vi och skickar tillbaka till kund för att klargöra att vi förstått varandra. Har vi inte det så gör vi en sista justering innan vi levererar.

Tvåstegs-korrekturen skapar snabbt en god bild av de visuella och berättande delarna i produktionen. och det används till allt från produktbilder till reklamfilmer. Vi gillar när kunden är engagerad och ibland sprudlar idéerna en god bit in i produktionen. Då går vi oftast två vägar, antingen håller vi oss till storyboard & skisser och vänta med de nya idéerna, eller drar i nödbromsen och adderar tid och kostnad för nya korrektursrundor.