För att bättre spegla vårt varumärke och vår affärsidé uppdaterar vi våra kommunikationskanaler. Detta görs successivt och genomtänkt, först ut är hemsidan som bättre visar våra produktioner. Vi är dessutom tydligare i hur vi resonerar och vad som driver oss.  På samma plats, kära Gåsebäck, fast i nyare kläder visar vi var vi står just nu. Vår slogan beskriver vad vi gör, nämligen att stärka varumärkens identiteter med visuella element. Det går enkelt att sortera våra projekt efter element och på startsidan finns kundcase där vi visar vad vi bistår kund med eller helt enkelt kreationer vi tycker är extra bra. Vi har uppdaterat vår strategiska dokument för att få en god struktur i vår filosofi och metodik. Uppdaterad grafisk profil följde därefter och där var mycket strategiska målsättningar att ta i beaktning. Ny men ändå liknande kulör valdes, vårt kursiva gemena e fick växa till sig och ta mer plats, typsnitt både till texter och i logga justerades. Efter mycket trixande och testande har vi landat i något som känns bra. Framför allt är det en strategisk logga med tre element och den aktuella designen anspeglar vår ljussättningsfilosofi – En sol, En skugga.