Vi är glada för att använda oss utav kreativa sätt att visa funktionalitet som även gärna är grafisk tilltalande. Därför uppmanar vi alltid kunder att våga gå utanför ramen och testa nya möjligheter att kunna få fram budskapet snabbt och effektivt. I film och animation trycker vi alltid på att få vara lekfull med att visa på det extrema för att budskapet ska nå fram. Då finns även möjligheten att även få en mer lekfullhet i projektet och därmed även utöka målgruppen. Vi arbetar mycket med att ta fram manér, storyboard och skisser för att kunna se helheten och ett mål med projektet. Vi vill involvera kunden i hur vi tänker i ett tidigt stadium. Därefter skapar vi grafik som likt karikatyrer överdriver en produkts egenskaper eller form, detta kombineras ofta med lågmäld grafik som inte tar fokus. Då får man en slagkraftig film som förmedlar ett tydligt budskap.

>> Till sälj-produktioner, våga visa vad produkten kan åstadkomma, inte tvunget hur den gör det.

>> Till instruktions-produktioner, visa inte samma moment 10 gånger, klipp från A till B och visa istället momentet på ett pedagogiskt sätt – en gång.