Menu

 

Hör av dig

+46(0)42 13 44 70
info@studio-e.se

 

Följ oss

     

Hyllie

Kund

Midroc / Tyréns

Kategori

Foto

År

2021
Hyllie är stadsdelen som binder ihop södra Malmö med den skånska slätten. Från bördig närmast obebyggd åkermark har stadsdelen vuxit snabbt till att bli en tätbebyggd plats med stort klimatfokus. Vi följer arbetet på nära håll genom samarbete med många olika aktörer.

 

The Ice Cooperation Previous project