ECOPHON PÅ ALLA SÄTT

Studio E har samarbetat med Ecophon under många år med alla våra element och ofta är dessa kombinerade. Vi fotograferar miljöbilder i norra Europa, renderar 3D-tak på redan fotograferade miljöer, producerar filmer, fotograferar personal och utbildar även Ecophons kommunikationsavdelningar i Europa i hur de skall beställa bilder och film.

Ecophon och deras arkitektkunder är väldigt glada för bilder på spännande miljöer med Ecophons tak. Dessa bilder används främst för inspiration och införsäljning av taklösningar. Hittar de en häftig miljö där deras absorbenter hade passat bra tar vi miljöbilder eller så köper de in befintliga bilder och på dem gör vi ett 3D montage. Studio E får CAD underlag från Ecophon, sedan matchas bildens kamera med 3D kameran och slutligen skapas en fotorealistisk bild som följer manéret. Film produceras främst vid lanseringar eller då de vill kommunicera ett nytt koncept. För att förtydliga budskapet lägger vi ofta in annan grafik i form av bilder, text och symboler.

Just dessa bilder används både på hemsida, linkedin och i broschyrer.

www.ecophon.com